Mở nhiều ảnh vào bảng lệnh layer

Thủ thuật nhỏ nhưng rất hữu ích khi bạn muốn chỉnh và lưu nhiều ảnh lại cùng 1  kích thước, mà không phải mất công mở từng file rồi kéo từng cái để ghép file.

– Dùng Adobe Bridge: Tools > Phootoshop > Load Files into Photoshop layers..
– Dùng photoshop: File > Script > Loads Files into Stack..

Nếu mở 1 loạt ảnh, thì photoshop sẽ mở các ảnh ra từng cửa sổ riêng biệt. Nhưng thường nhu cầu chỉnh sửa lại cần mở các file này trên cùng 1 cửa sổ nhưng tách thành các layer khác nhau, đặc biệt khi bạn scan những quyển sách giá trị và muốn xuất ra lại thành PDF để lưu giữ và chia sẻ.

  • Phiên bản: Photoshop CS6
  • Mức độ: Cơ bản

Bạn có thể dùng Adobe Bridge hoặc có thể mở ngay trên photoshop cũng được

Trên Adobe Bridge CS6

  • Duyệt file bằng Adobe Bridge, giữ Shift và click để chọn nhiều file
  • Vài Tool > Photoshop > Load Files into Photoshop Layers..

Trên photoshop CS6

  • File > Script > Loads Files into Stack..
  • Click Browse, chọn tất cả các file ảnh và click “open”
 

Leave a Reply