Modelling and Painting Fantasy Figures

Modelling and Painting Fantasy Figures tạm dịch là Tạo và sơn màu các mô hình thần thoại giả tưởng là sách điêu khắc với các kỹ thuật về dựng mô hình và tô màu, cái này thích hợp với trẻ em lắm đây.

Sách Epub chuyên xem trên iOS, MacOS nên bạn không phải lo về chất lượng.

Modelling and Painting Fantasy Figures
English | Điêu Khắc | Paul Stanley | 740 trang | ePub  | 52,2 MB

CONTENT

Foreword
Preface
Introduction

CHAPTER 1 – CHOOSING YOUR MINIATURES
CHAPTER 2 – TOOLS, EQUIPMENT AND MODELLING MATERIALS
CHAPTER 3 – MINIATURE OVERVIEW
CHAPTER 4 – ASSEMBLING MINIATURES
CHAPTER 5 – CONVERTING AND REPAIRING MINIATURES
CHAPTER 6 – BASIC FIGURE PAINTING TECHNIQUES
CHAPTER 7 – PAINTING SKIN TONES AND FACIAL FEATURES
CHAPTER 8 – PAINTING CLOTHING AND ARMOUR
CHAPTER 9 – PAINTING CREATURES AND MONSTERS
CHAPTER 10 – PAINTING WEAPONS AND ACCESSORIES
CHAPTER 11 – BASING MINIATURES

List of Contributors
Bibliography and Suggested Reading
Index

Vài trang nội dung

library_book

Leave a Reply