Monographie dessinée de l’Indochine

Hình ảnh đời sống Nam Bộ đầu TK XX trong sách “Monographie dessinée de l’Indochine: Cochinchine” (xuất bản 1935)
Bộ sách ảnh gồm 6 quyển, có tên Monographie dessinée de l’Indochine: Cochinchine, bằng tiếng Pháp, in khổ 32 x 25 cm, xuất bản năm 1935. Hiện nay, bộ sách này được lưu giữ tại Thư viện Khoa học Tổng hợp TP HCM.

Trường Mỹ thuật Gia Định tập hợp các tranh vẽ của sinh viên về phong cảnh, đời sống, sinh hoạt, văn hóa, phong tục tập quán, tín ngưỡng, các nghề thủ công, nông nghiệp, thương mại của người Nam Bộ vào khoảng những năm 30 của thế kỷ 20 và tạo nên cuốn sách này.

Leave a Reply