Motion – Sử dụng behavior Overshoot

Overshoot là một hiệu ứng chuyển động khá hay, mà nếu thiết lập thủ công bạn sẽ mất khá nhiều keyframe với ease các kiểu để tạo ra 1 chuyển động đàn hồi ấn tượng

Bất kỳ sự thay đổi nào, bạn đều có thể sử dụng overshoot, miễn là có sự khác biệt rõ ràng giữa trạng thái 1 và trạng thái 2 là dùng đc. Ví dụ đơn giản nhất dưới đây là sử dụng chuyển động zoom cho text

Bước 1: Mở file mới

Do chuyển động ngắn nên chiều dài chỉ cần 1 giây (Duration)

Chọn Aspect Ratio: Square nếu bạn có ý định chuyển thành file gif

Bước 2: Tạo text

Tạo 1 dòng text và cân chỉnh text về giữa

Bước 3: Áp hiệu ứng chuyển động overshoot lên Scale

  • Vào Inspector > Properties
  • Trong hàng Scale, click vào mũi tên hướng xuống ở cuối đầu phải hàng
  • chọn Add Parameter Behavior > Overshoot 

Bước 4: Thiết lập trạng thái đầu và cuối

  • Trong bảng lệnh Layer bên phải, click chọn OverShoot
  • Trong Inspector > Behaviors, thiết lập chuyển động thu nhỏ
    • Start value: giá trị lớn nhất (400%)
    • End Value: giá trị nhỏ nhất (0%)

Hiệu ứng thu nhỏ overshoot sẽ diễn ra trong 1 giây

chuyên đề Motion

Dưới đây là Clip thao tác chi tiết.

Leave a Reply