Những kiểu mặt đồng đồ độc đáo – phần 2

Tiếp tục với phần 2 của bộ sưu tập các thiết kế mặt đồng hồ có lồng chữ vào 

Trong nghệ thuật các kiểu này được gọi là Typography trong thiết kế.

Leave a Reply