Những kiểu mặt đồng đồ độc đáo – phần 3

Tiếp tục với phần 3 của bộ sưu tập các thiết kế mặt đồng hồ có yếu tố khoa học như Toán, Hóa, Âm nhạc,.. 

Đồng hồ cho nhà bếp

Đồng hồ gắn tường hoặc góc

Đồng hồ có bánh răng cơ khí

Đồng hồ cho nhà toán học

Đồng hồ cho người yêu âm nhạc

Leave a Reply