Những poster sáng tạo sử dụng không gian âm

Không gian âm, là phần không gian bao quanh đối tượng mà trước đây có lúc bị xem như là vô dụng, chỉ để lộ mảng nền bên dưới (khi mà vẫn còn quan niệm về Hình – Nền). Tuy nhiên nếu xem chúng như là 1 mảng, dù là mảng trắng, thì phần không gian này không chỉ có mức độ quan trọng như mảng hình mà còn tạo nên nhiều ý tưởng độc đáo.

Dưới đây là 3 poster sử dụng không gian âm làm điểm nhấn, bài được dịch từ “Các áp phích từ Pet Adoption Posters Find Creative Way to Use White Space”

Để giúp nâng cao nhận thức về nuôi con nuôi tại Mumbai, tổ chức phi chính phủ thế giới For All đã giao nhiệm vụ cho cơ quan McCann Worldgroup sáng tạo ra một chiến dịch bằng các ấn phẩm nhằm “gây phong trào cho sự sống chung giữa những động vật hoang dã và người Mumbai, bằng cách tìm những ngôi nhà yêu thương cho người bất lực và tạo lòng từ bi, khoan dung và nhân đạo cho những người trên đường phố “.

Ngoài vấn đề về con nuôi, tổ chức phúc lợi động vật ở Mumbai cũng tiến hành các hoạt động cứu hộ và tiêm trùng quần thể động vật đi hoang. Trong loạt tranh quảng cáo dưới đây, McCann tìm ra cách sáng tạo để sử dụng không gian trắng và tạo ra nhận thức cho chiến dịch.

Bạn có nhìn ra con Mèo trong poster này không?
Trong poster có hình con chó?
Và đây là hình con thỏ rừ mảng trắng giữa 2 người

[Thông qua Behance]


Pet Adoption Posters Find Creative Way to Use White Space

(bản gốc)

Pet Adoption Posters Find Creative Way to Use White Space

To help raise awareness for pet adoption in Mumbai, NGO World For All tasked their creative agency McCann Worldgroup to come up with a print campaign to, “inspire co-existence between stray animals and the people of Mumbai, by finding loving homes for the helpless ones and creating compassion, tolerance and humanity for those on the streets.”

Apart from adoptions, the Mumbai-based animal welfare organisation also conducts rescues and sterilisations of the stray animal population. In the series of posters below, McCann found a creative way to use white space and generate awareness for the campaign.

[via Behance]

Leave a Reply