Pages – Định dạng luồng văn bản

Một trong những trình soạn thảo văn bản xuất sắc trên Mac là Page trong bộ iWork. Phần mềm này đã nhận được rất nhiều lời khen tặng dù là phần mềm apple free cho người dùng Mac. Tất nhiên nếu trước giờ xài word thì khi chuyển qua page bạn cần có đôi chút thời gian để làm quen.

1. Tách đoạn văn bản:

Click đặt con trỏ vào khối text ở vị trí muốn tách, nhấn Enter

2. Tách văn bản sang trang mới

Click đặt con trỏ đầu dòng muốn sang “trang mới”, nhấn insert > Page Break

3. Chia đoạn văn bản thành 2 cột

Quét chọn toàn bộ đoạn văn bản muốn chia cột. Trong Thanh Format bên phải chọn Layout:

  • Columns: Nhập số cột (trong ảnh là 2)
  • Gutter: Khoảng cách giữa các cột
  • Kiểm ô Equal column width để các cột có bề ngang bằng nhau.

4. Hiển thị các ký hiệu định dạng văn bản:

Chọn View > Show invisible

Thủ Thuật PixelMator


https://support.apple.com/kb/PH15334?locale=en_US

Leave a Reply