Pages – Hỏi nhanh đáp gọn

Chuyên trang các câu hỏi thường gặp trên Pages

thiết lập

Đổi đơn vị trong Page Setup

Truy cập vào System Preference > Language & Region > Advanced. Trong Measurement units chuyển đổi US → Metric

Bỏ kiểm facing page mà các trang vẫn xếp hàng đôi?

Trong nút Zoom (thứ 2 từ trái sang) chọn “One Page”

Đổi màu nền background

Chuyển qua chế độ Layout mode
Format > Page layout : change background master page

Mở Pages theo các tab

View > Show Tab Bar
Để mở file mới trong tab mới, click vào dấu [+] cuối phải thanh tab bar
Để chèn 1 file A đã mở vào 1 tab trên file B hiện hành, cũng phải set Show Tab Bar ở file A, rồi kéo tab từ file A vào file B

 

graphic

Làm sao để sử dụng hình vector vẽ trong Pages

Xuất cả file ra PDF, bạn sẽ nhận được các hình vector trong file PDF khi mở file bằng phần mềm đồ họa vector như Affinity Graphic, Graphic hay illustrator.

 

Layout

Có thể mở Pages dạng read only?

Mở file .pages bằng Preview

Đánh số trang

Chạy đến trang bắt đầu đánh số
Document > Section > Start with this page
Click lên Header (hoặc Footer), chọn Insert > Page number

 

text

“Remove style format” trong Pages

Đó là nút “Clear Override” trong Character Styles. Còn nếu xoá hết format trong cả đoạn paragraph thì là nút “Clear Override” trong Paragraph Styles

Khắc phục bỏ dấu sai

hội hoạ → hội họa

Khắc phục

  1. Vào System preference > Keyboard
  2. Bỏ kiểm dòng “Use modern orthography

 

với máy in HP Color Laser Jet CM4730 MFP

In trắng đen

Trong hộp thoại Print

In 2 mặt

Kiểm chọn Two-Sided

Thủ Thuật Apple Pages


Nguồn: https://help.apple.com/pages/mac/7.2/

Leave a Reply