Pages iPad – Character và Paragraph style

Không quá cao xa như các hiệu ứng trang trí, Style là tính năng cơ bản và cực kỳ quan trọng trên Pages hoặc các phần mềm soạn thảo văn bản khác.

  • Character Styles  thay đổi thuộc tính đoạn text mà trên cùng 1 hàng với đoạn khác. Ví dụ một nhóm chữ màu xanh trong một dòng chữ màu đen.
  • Paragraph Styles dành cho cả hàng text. Ví dụ cả đoạn text in nghiêng và thụt lề trái 2 cm

Ví dụ bạn đang soạn thảo một bài học anh văn mà cần tách riêng 3 thành phần: Từ tiếng Anh, phần nghĩa tiếng Việt và đoạn câu minh họa từ trong một ngữ cảnh thích hợp.

Như vậy cách thích hợp nhất sẽ là

  • Nhóm từ tiếng Việt là Character Styles (do nó nằm trên cùng một hàng với từ tiếng Anh)
  • Đoạn ví dụ tiếng Anh là Paragraph Styles để tách riêng với các thành phần text khác.

Leave a Reply