Pages iPad – Xuất file ra định dạng EPUB

EPUB là định dạng sách chuyên dành để đọc trên các thiết bị cá nhân như điện thoại, hoặc máy tính bảng iPad như các định dạng PDF, mobi, … Với phần mềm Pages trên iPad bạn hoàn toàn có thể thiết kế, xuất bản sách chia sẻ cho người thân đọc

Kỹ thuật dàn trang và xuất bản sách lên Apple books sẽ được bàn trong một dịp khác, còn hôm nay chúng ta sẽ xem qua cách export một file Page ra định dạng EPUB và bài này sẽ là một phần trong chuỗi bài hướng dẫn sử dụng Apple Pages trên iPad để thiết kế 1 quyển sách đơn giản.

Sau khi bạn đã hoàn thành nội dung ưng ý một quyển sách trên Apple Page, việc cuối cùng là xuất ra file Epub lên Apple Store.

Xuất sách ra định dạng EPUB, bằng cách tap vào nút more    > Export > EPUB như hình dưới đây

Bạn sẽ điền một số thông tin mà người đọc sẽ có được khi đọc sách

 • Title and Author: Tựa sách và tên tác giả.
 • Cover: Trang bìa. Nếu kiểm dòng Use the first page of the document bạn chấp nhận trang đầu tiên của file pages làm trang bìa, hoặc tap lên choose an image để gán trang bìa từ 1 file ảnh bên ngoài.
 • Layout: Ở chế độ word-processing document (như file word), bạn có thể chọn “Fixed layout” để giữ nguyên định dạng trang sách như PDF, hoặc chọn “Reflowable” khối văn bản có thể tràn sang các trang khác khi tăng font chữ to lên. Chế độ Page layout không tăng giảm font chữ được (fixed layout).

 • Advanced Options – Tùy chọn nâng cao
  • Category and Language: Ngôn ngữ và thể loại sách epub. Ví dụ như thể loại thiết kế, ngôn ngữ tiếng Việt.
  • View As: Hiển thị trang đơn (Single Page) ở chiều đứng hoặc trang đôi ( Two Pages)khi đọc sách trên iPad nằm ngang.
  • Use Table of Contents: Xuất file epub bao gồm cả trang mục lục.
  • Embed Fonts: Nhúng font TrueType và OpenType vào sách với những font trang trí đặc biệt. Đảm bảo sách đọc tốt ở mọi thiết bị mà không bị nhảy font (tất nhiên dung lượng sách sẽ tăng thêm ở tùy chọn này)

Leave a Reply