Pages iPad – lồng hình vào chữ

Trong phiên bản 5.1 vừa mới ra mắt đêm qua, bộ iWork nói chung, Apple Pages nói riêng đã có nhiều bổ sung thú vị, trong đó hiệu ứng chữ được bổ sung theo hướng nghệ thuật trang trí như màu gradient, và lồng ảnh vào text.

Các thuộc tính text được điều chỉnh trong thanh  Format > Text Color > image

 

 

 • Change Image: Chọn ảnh lồng vào text
 • Original Size: giữ nguyên kích thước ảnh, nếu ảnh quá lớn chỉ sẽ thấy 1 phần thôi. Như dưới đây thì đoá hoa đã che lấp hết text
 • Các thuộc tính sử dụng cho trường hợp ảnh nhỏ hơn text
  • Stretch: Kéo ảnh cho lấp hết text
  • Tile: Xếp lớp ảnh theo kiểu lát gạch cho lấp hết text
 • Các thuộc tính trường hợp ảnh quá lớn
  • Scale to fill: chỉnh ảnh vừa với text theo chiều ngang (chiều ngang ảnh sẽ bằng với chiều ngang text)
  • Scale to Fit: chỉnh ảnh vừa với text theo chiều đứng (chiều đứng ảnh sẽ bằng với chiều cao text)
  • Scale: chỉnh ảnh theo nhiều mức độ
 • Color Overlay: Thêm màu trong những trường hợp cần làm ám màu ảnh. Ví dụ muốn ảnh chuyển sáng màu xanh tím thì bật Color Overlay
  • Chọn màu xanh tím
  • Chọn Opacity tùy theo mức độ ám màu

Đây là tính năng mới rất thú vị nhưng ở phiên bản này hãy còn thiếu các tùy chỉnh như:

 • Di chuyển ảnh bên trong text để có thể tùy chọn được phần hiển thị của ảnh
 • Thiếu các hiệu ứng như bóng đổ hoặc viền text
 • Thiếu đổ nền pattern (dù là bạn có thể sử dụng lồng ảnh thay thế được)


Nguồn: https://support.apple.com/en-vn/HT207242

Leave a Reply