Pages iPad – Chữ viền nét đứt khúc

Một kiểu text trang trí khá thú vị đã có trên ứng dụng Pages trên iPad từ lâu, đó là text viền với nét đứt khúc

Hiệu ứng này đặc biệt hiệu quả với các font chữ mập, như dưới đây mình sử dụng font Phosphate.

Thao tác gồm các bước

Bước 1: Nhập đoạn text

Bước 2: Áp đường viền

  • Quét chọn hết đoạn text
  • Tap chọn nút format
  • Tap nút Text options  cuối cùng trong dòng Font

  • Kéo đến cuối cùng đến mục Outline, chọn Line type là đường đứt khúc

 

Một số line type khác

  • Đường đứt khúc là các chấm hình chữ nhật
  • Đường đứt khúc là các đoạn ngắn
  • Đường đứt khúc là các chấm chấm

Leave a Reply