Pages Mac – Chia sẻ file pages read only

Trường hợp bạn muốn gởi cho người khác một file pages read only thì sao

  • Click vào Collaborate
  • Chọn Share Option > Permission: View only

Bạn có thể gởi ra file ở định dạng PDF

Để người nhận chỉ đọc thông tin, các cổ điển mà cũng là cách hiệu quả nhất là xuất file .pages ra PDF rồi gởi

Thủ Thuật Apple Pages trên MacOS

Leave a Reply