Pages và công thức toán học trên Mac

Với phiên bản 6.1.1, Page đã có thể chèn được thêm các công thức toán học mà trước đây cần phải nhờ một phần mềm chuyên dụng. Nay bạn có thể minh họa công thức toán học, hóa học, vật lý ngay trong phần mềm với thao tác cực kỳ linh hoạt và hữu ích cho người soạn thảo bài học, bài giảng.

Chèn công thức:  ¶  > Equation..

Chỉnh sửa công thức: Nhấp kép vào công thức trên văn bản để chỉnh sửa

Pages sử dụng các công thức khoa học theo cú pháp của LaTeXit

Các công thức toán học cơ bản

1. SỐ MŨ VÀ CHỈ SỐ DƯỚI:

Cái này bạn có thể sử dụng superscript hay subscript theo định dạng thông thường hay theo cách quy định toán học

  • A2 → A^2
  • A2  → A_2

2. PHÂN SỐ

3. CĂN SỐ

4. CÁC TOÁN TỬ

5. TRỊ TUYỆT ĐỐI

6. TỔ HỢP

7. HÌNH HỌC

8. CÁC BIỂU THỨC NÂNG CAO

Thủ Thuật Apple Pages


https://support.apple.com/en-vn/HT202501
http://reu.dimacs.rutgers.edu/Symbols.pdf

Leave a Reply