Pages Mac – Áp màu gradient lên text

Với phiên bản Page 8.1 trên Mac, màu sắc trên Text trở nên thú vị hơn với các hiệu ứng màu gradient đặc sắc.

Ở đây bạn sẽ có 2 tùy chọn là Gradient Fill và Advanced Gradient Fill, mà chỉ trong chế độ Advanced Gradient Fill mới có thể sử dụng nhiều tùy chỉnh như

 • Kiểu Gradient Radial
 • Nhiều thẻ màu
 • Vị trí vạch chuyển màu

Gradient Fill thì luôn ở chế độ Linear với 2 thẻ màu

Để áp màu gradient, bạn hãy quét chọn đoạn text, vào  Format > Text Color: chọn Advanced Gradient Fill

 

 • Đổi màu Gradient: click vào 2 thẻ màu ở 2 đầu thanh trượt
 • Đổi kiểu gradient (Linear, Radial):
  •  Linear: Gradient theo dải. Angle là góc của hướng chuyển màu
  •  Radial: Gradient theo vòng tròn đồng tâm
 • Chuyển đổi màu ở 2 thẻ  Reverse
 • Thêm thẻ màu: Click lên thanh trược (chú ý khi rê chuột, con trỏ đổi thành hình  )
 • Delete thẻ màu: Drag thẻ màu ra khỏi thanh trượt
 • Nhân bản thẻ màu: GIữ phím ⌥, Click và drag

Thủ Thuật Apple Pages trên MacOS

Leave a Reply