Painting Light and Shadow

Tên đầy đủ của quyển sách này là Painting Light and Shadow tạm dịch là Độ sáng tối trong Hội hoạ là cuốn sách chuyên về sắc độ của màu nước vì trước tiêu đề có 1 dòng nho nhỏ “Best of WaterColor”

Sách scan đẹp định dạng PDF.

Painting Light and Shadow
English | Sara Doherty | 150 trang | PDF  | 18,7 MB

Vài trang nội dung

library_book

Leave a Reply