Giọt nước đọng trên lá

Thủ thuật đơn giản tạo giọt nước trên một nền lá khô.

– Mở 1 file chiếc lá làm nền, layer Background, trong photoshop với kích thước 200 px x 150 px. Thay vì sử dụng nền lá xanh tươi, mình chọn một chiết lá khô để tạo đặc biệt.

Tạo một vùng chọn tròn trên layer mới

  • Tạo thêm 1 layer Drop nằm trên layer Background
  • Dùng Marquee Ellipse , giữ thêm phím Shift, tạo một vùng chọn hình tròn trên layer Drop

Đổ màu chuyển đen sang trắng từ trái sang phải cho vùng chọn

  • Nhấn D để trả màu hiện hành về màu chuẩn (foreground: đen, background: trắng)
  • Trên thanh option gradient chuyển từ đen qua trắng, nếu là đen sang trắng thì kiểm chọn Reverse để chuyển ngược lại. Nếu chưa thấy phần màu chuyển này thì dclick lên ô Gradient và chọn trong menu xổ bên dưới

  • Đảm bảo trên layer Drop vẫn đang có vùng chọn hình tròn, dùng Gradient Tool , chế độ Linear Gradient trên thanh thuộc tính, kéo 1 đường từ trên xuống 1 góc xiên 45o như hình dưới đây

Áp hiệu ứng

Thêm bóng sáng

Thêm 1 chấm trắng nhỏ bóng sáng trên mặt: Tạo thêm 1 layer Shine. Trên layer này dùng , cho kích thước (Master Diameter): 6px, độ cứng biên (hardnes): 100%. Màu tô foreground là màu trắng (nhấn X để đảo màu mặc định). rồi click, tô 1 chấm nhỏ trắng góc trái, trên như hình dưới đây


Đây là bảng lệnh Layer sau cùng của file

Lưu ý:

  1. Các thông số tạo bóng đổ và kích thước chấm bóng sáng tùy thuộc vào độ lớn của giọt nước, trong ví dụ này giọt nước có đường kính là 50 px
  2. Tùy theo hình nền mà ta áp bóng đổ sao cho hợp lý: Hướng đổ bóng của giọt nước phải xuôi chiều với hướng đổ bóng các mảng trong hình nền.
  3. Có thể gom 2 layer Drop và Shine thành 1 group layer để dễ dàng nhân bản và di chuyển hay phóng to, thu nhỏ bằng các lệnh Transform tool
  4. Nếu bạn chán giọt nước hình tròn thì có thể vào Filter > Liquify.. dùng Forward Warp Tool để biến dạng
  5. Không nên di chuyển hay thay đổi hình nền


Leave a Reply