Poses for artist Volume 1

Hơn 100 trang hình ảnh về các thế dáng Ngồi và chuyển động trong một cuốn sách định dạng EPUBS. Bạn cứ tham khảo dù không rành tiếng Anh.

Poses for artist Volume 1 – Dynamic and Sitting Poses

Tác giả: Justin Martin
Thể loại:
 Hội hoạ
Ngôn ngữ: tiếng Anh
Định dạng: ePUBS
Dung lượng: 22 MB

Download:  Poses_for_Artists_Vol1_by_Justin_Martin

Link Volume 2

CONTENTS

Vài hình ảnh các trang nội dung

library_book

2 thoughts on “Poses for artist Volume 1

  1. dạ admin ơi link quyển này die rồi ạ 🙁
    cảm ơn đội ngũ admin đã tận tâm xây dựng và duy trì trang web rất ý nghĩa thế này!

Leave a Reply