Poses for artist Volume 2

Tiếp tục với bộ sách 2 quyển về các thế dáng Ngồi và chuyển động trong một cuốn sách định dạng EPUBS. Bạn cứ tham khảo, đừng bận tâm về chuyện không rành tiếng Anh.

Poses for artist Volume 2 – Dynamic and Sitting Poses

Tác giả: Justin Martin
Thể loại:
 Hội hoạ
Ngôn ngữ: tiếng Anh
Định dạng: ePUBS
Dung lượng: 26,7 MB

Download:  Poses_for_Artists_Vol2_by_Justin_Martin

Link Volume 1

 

Vài hình ảnh các trang nội dung

 

 

 

 

 

library_book

Leave a Reply