PowerPoint – các câu hỏi thường gặp

Chuyên trang các thủ thuật trong ppt

Thay hình ảnh mà vẫn giữ nguyên thuộc tính và hiệu úng chuyển động

  • Chọn ảnh
  • Click Picture Tools > Format > Change Picture

Nhúng font vào ppt

Vô hiệu hóa các phím mũi tên khi trình chiếu

Với các giao diện như phần mềm, mọi sự hoạt động sẽ không còn dùng các phím mũi tên để chuyển slide nữa, mọi animation sẽ thông qua tương tác như click lên các button,… Để tránh chuyển slide ngoài ý muốn (theo thói quen) thì cần vô hiệu hóa phím mũi tên theo các thao tác sau: Slide Show > Set Up Slide Show: Browsed at a kiosk

Bảng lệnh Layer của ppt ở đâu?

Đó là bảng Selection and Visibility trong Drawing Tools > Format > Arrange: Selection Pane

Có thể đổi tên các thành phần trong ppt

Khi tạo ra các đối tượng (textbox, shapes,..), ppt tự động đặt tên và trên này được sử dụng trong các thao tác gán hiêu ứng hay thuộc tính cho nó ví dụ như trong animation pane sẽ là Rectangle 126 (On click: Peek In..). Để dễ quản lý, bạn nên chủ động đặt lại các tên này trong Selection Pane

  • Click chọn đối tượng: Drawing Tools > Format > Arrange: Selection Pane
  • Chọn Selection Pane trong menu Arrange

TRỤC TRẶC

  • Animation table
  • copy group 4 shape từ slide này qua slide khác sẽ bị mất animation
  • Phiên bản power point cho Mac không có trigger

2 thoughts on “PowerPoint – các câu hỏi thường gặp

Leave a Reply