Procreate – Cảnh cầu tre ở Củ Chi

Cảnh một cái cầu tre củ kỷ bắt ngang 1 con mương nhỏ

TÓM TẮT

Bước 1: Xác định đường chân trời và điểm tụ
Bước 2: Vẽ các đường phối cảnh con mương và chiếc cầu + chọn màu nền
Bước 3: Phát thảo nháp dựa trên đường phối cảnh
Bước 4: Xác định bảng màu
Bước 5: Cô lập các mảng chính (Tiền cảnh + Hậu cảnh)
Bước 6: Đổ màu lên mảng chính (Tiền cảnh + Hậu cảnh)
Bước 7: Xác định hướng nắng + Lên màu tối
Bước 8: Vẽ Lá cây
Bước 9: Lên màu sáng
Bước 10: Đi chi tiết tiền cảnh và làm mờ tán lá hậu cảnh

 

 

Bước 1: Xác định đường chân trời và điểm tụ

Sử dụng chức năng Perspective guide trong procreate: Action > Canvas > Perspective guide: on

 • Xác định đường chân trời
 • Xác định 2 điểm tụ

Bước 2: Vẽ các đường phối cảnh con mương và chiếc cầu + chọn màu nền

 • Bật chế độ perspective Assist cho layer: Tap lên layer và chọn Perspective Assist
 • Vẽ các đường thẳng định phương cho con mương và chiếc cầu (Dùng cọ  > Inking >Technical pen, màu đậm)
 • Chọn màu chủ đạo tranh cho nền

Bước 3: Phát thảo nháp dựa trên đường phối cảnh (Dùng cọ  > Inking >Technical pen, màu đậm)

Bước 4: Xác định bảng màu

 • Thân cây tiền cảnh: 
 • Cỏ tiền cảnh 
 • Mặt nước 
 • Cây lá hậu cảnh 
 • Nền + bầu trời

Bước 5: Cô lập các mảng chính (Dùng cọ  > Inking >Technical pen, màu đậm)

Do bố cục chia tách hậu cảnh và tiền cảnh rõ ràng, nên ta sẽ chia thành 2 layer (hậu cảnh + tiền cảnh) để dễ lên màu

 • Cô lập mảng hậu cảnh

 • Cô lập các mảng chính ở tiền cảnh

Bước 6: Đổ màu lên mảng chính

 • Layer hậu cảnh

 • Đổ màu tiền cảnh

 • Phối hợp tiền cảnh và hậu cảnh

Bước 7: Xác định hướng nắng + Lên màu tối

Sử dụng khóa opacity của layer để tô nhanh. Dùng 2 ngón tap và vuốt sang phải (chú ý xuất hiện nền caro).

Lên màu tối bằng cọ   > Painting > Round brush

Bước 8: Vẽ Lá cây

Dùng cọ  > Inking >Studio pen, màu xanh lá cây, hơi vàng

 • Vẽ cụm lá đơn vị
 • Vuốt 3 ngón tay xuống lên màn hình, xuất hiện menu cut – copy – paste
 • Tap copy và paste để nhân bản nhiều lần

Sắp xếp và transform các cụm lá vào thành tán lá sao cho hợp lý và tránh bị lặp lại

Bước 9: Lên màu sáng

Bước 10: Đi chi tiết tiền cảnh và làm mờ tán lá hậu cảnh

Bảng Layer cuối cùng

và tác phẩm

(viết xong ngày 8 tháng 9 năm 2016)

Leave a Reply