Procreate và các thao tác cảm ứng

Một trong những điều hấp dẫn nhất của ứng dụng này là hệ thống thao tác cảm ứng thông minh. Hầu như mọi thao tác chạm, vỗ, quẹt, búng.. từ 1 đến 4 ngón đều được sử dụng triệt để hiệu quả

 

Thao tác với trang vẽ

Phóng to – thu nhỏ (zoom):

Sử dụng 2 thao tác mặc định quen thuộc ở hầu hết các ứng dụng

Phóng to thu nhỏ

 

Dịch chuyển (Pan):

Chạm 2 ngón tay lên màn hình và di chuyển

Xoay trang vẽ (Rotate):

Chạm 2 ngón tay lên màn hình và xoay

Đưa trang vẽ về khít màn hình (Fix to screen):

Thao tác nhanh búng ra, hoặc gom vào tuỳ theo trường hợp

Phóng to cho lên 100% thu nhỏ vừa 100%

Chế độ mở rộng (fullscreen): tap 4 ngón tay

Thao tác vẽ với brush

Vẽ tự do (Drag)

Vẽ đường thẳng (Drag and hold):

Vẽ bình thường nhưng không nhấc ngón tay lên trong 4s

                 

Undo và Redo

undo: tap 2 ngón redo: tap 3 ngón

Muốn undo nhanh qua nhiều bước thì giữ 2 ngón trên màn hình, với redo thì giữ 3 ngón.

Copy – Cut – Paste:

Sử dụng 3 ngón chạm lên màn hình và quẹt xuống, làm xuất hiện menu

          

 

Xoá trắng layer (clean layer):

Để xoá hết các thành phần trong layer, chạm 3 ngón tay lên màn hình và lia qua lại thật nhanh

 

Điều chỉnh hiệu ứng: (Transparency, Blur, fill color,.. )

Đổ màu và trong khi chưa nhấc ngón tay, trượt qua lại để tăng giảm hiệu ứng

 

Lấy màu (eyedropper): Giữ ngón tay lên mảng màu muốn lấy trong 3s

 

Đổ màu vô mảng (Fill color): Kéo ô màu vào mảng

Thao tác với các ô trong bảng lệnh (Layer, brush, Gallery)

 

Delete – Duplicate (bảng lệnh Layer, brush, Gallery): Chạm lên ô và quẹt sang trái, làm xuất hiện menu Select – Copy – Duplicate – Delete

Alpha clock (bảng lệnh Layer): Chạm lên layer và quẹt sang phải

Rename – Clear – Fill – Merge Down – Select Contents (bảng lệnh Layer): Tap 1 ngón lên thumbnail của layer

Layer Opacity (bảng lệnh Layer): Tap 2 ngón lên thumbnail của layer

Reference Layer (bảng lệnh Layer): Tap 2 ngón và quẹt sang phải

 

Leave a Reply