Procreate – Vẽ đối xứng

Để vẽ được 2 phần giống hệt nhau, thì bạn cần một tính năng cao cấp của ứng dụng để khi bạn vẽ bên này, ứng dụng sẽ đồng thời tự động vẽ đối xứng bên kia

Tính năng đó trong Procreate là Symmetry trong Drawing Guide

  • Vertical: Vẽ đối xứng 1/2 bên TRÁI và PHẢI (như hình minh họa trên)
  • Horizontal: Vẽ đối xứng 1/2 bên TRÊN và DƯỚI
  • Quadrant: Vẽ đối xứng 1/4
  • Radial: vẽ đối xứng 1/8
Symmetry Quadrant
Symmetry Radial

Leave a Reply