Custom Key Mockup

Ảnh nền trong suốt, thiết lập sẵn để gắn logo lên bàn phím.

Thể loại: Ảnh nền trong suốt (72 ppi, 2880 px × 1920 px)
Định dạng: PSD
Dung lượng: 401,9 MB (8 PSD + 8 JPG)
Download ảnh PSD  Click phải lên ảnh và chọn Save link as… (file UserGuide.pdf)

library_photostock

Leave a Reply