Globe

Hình ảnh Trái Đất chất lượng cao, “chụp” ở nhiều mặt: Châu Phi, Châu Mỹ, Châu Á, Châu Úc, … Đại Tây Dương, Thái Bình Dương..

Thể loại: Ảnh chất lượng cao có nền trong suốt (6000 px x 4700 px, 72 ppi)
Định dạng: PSD
Dung lượng: 383 MB  (1 PSD + 9 JPG)
Download file   Globe (file help.doc)

Khi mở bằng photoshop, bạn có nhiều tuỳ chọn, để sử dụng cho nhiều mục đích, như tắt mở layer bóng đổ, hiệu ứng sáng và thậm chí cả các đám mây lờn vờn trên bề mặt.

ASIA – Châu Á
AFRICA – Châu Phi
AMERICAS – Châu Mỹ (Bắc và Nam Mỹ)
USA – Nước Mỹ
ATLANTIC OCEAN – Đại Tây Dương
AUSTRALIA – Châu Úc
EUROPE – Châu Âu
PACIFIC – OCEAN – Thái Bình Dương

library_photostock

Leave a Reply