Rocky Letters

Bộ ký tự bằng đá với nền trong suốt, sẵn sàng cho thiết kế để lồng ghép…

Thể loại: Ảnh nền trong suốt (72 ppi, 1000 px x 1000 px)
Định dạng: PNG
Dung lượng: ~ 2,4 MB/ jpg (x 50 jpg = 119 MB)
Download ảnh 1000 px x 1000 px Click phải lên ảnh và chọn Save link as…

library_photostock

Leave a Reply