Trái banh lăn 1/8 – Dựng hình

Bắt đầu làm quen với phần mềm chuyên game 3D Unity qua bài tập đơn giản nhất: Quả banh lăn

Trong phần dựng hình của bài tập này, chúng ta sẽ tạo một quả banh (là khối cầu) trên một mặt nền (là Plane) là áp màu lên nền

Bước 1: Tạo Project mới

 • Chọn New
 • Đặt tên cho Project
 • Chọn Create project

bạn sẽ vào màn hình đầu tiên

Bước 2: Tạo Scene

Khi đã tạo Project, nghĩa là Scene đã được tạo. Giờ bạn chỉ việc lưu nó thôi

Scene sẽ được lưu trong thư mục Asset. Bạn nên tạo folder riêng cho nó để dễ quản lý sau này. Ở đây mình tạo folder _Scenes, tên scene là MiniGame

Bước 3: Tạo Plane làm mặt nền

Có 2 cách tạo một 3D Object

 • GameObject: 3D Object > Plane
 • Hierarchy > Create: 3D Object > Plane

Bước 4: Các động tác View

 • Reset trong menu context bảng lệnh transform trong inspector: Đưa đối tượng về gốc tọa độ (0,0,0)
 • Edit > Frame Selected (F): Chuyển về góc nhìn đối tượng giữa khung cảnh. Có thể thao tác nhanh bằng cách Dclick vào đối tượng trong bảng Hierachy

Nhập giá trị Transform > scale: x:2 – y:1 – z:2

Bước 6: Tạo hình quả cầu

Tương tự như Plane: Có 2 cách tạo

Chỉnh thông số các phép biến đổi quả cầu trong bảng lệnh inspector

Đặt quả cầu lên mặt nền: Position: Y:0.5 (do quả cầu có bán kính là 0,5)

Bước 7: Áp chất liệu

 • Tạo folder “material”: Project > Create > Folder. Đặt tên cho folder là Materials
 • Tạo material: Project > Create > Material. Đặt tên cho chất liệu là Background

Bước 8: Áp màu sắc

 • Dclick ô màu Albedo
 • Chọn màu RGBA (0-32-64)

kéo materials “background” từ bảng lệnh Project bên dưới vào đối tượng Plane trong màn hình scene để áp màu

Video “chính hãng”

Leave a Reply