Trái banh lăn 4/8 – dựng vách

Phần trước chúng ta đã thiết lập camera chạy theo trái banh, tiếp theo chúng ta sẽ dựng 4 vách từ 4 hình lập phương (cube) để giới hạn vùng lăn của quả banh để nó k bị rớt khỏi mặt nền

Bước 1: Tạo 1 Object rỗng (empty object)

 • Nhấn Reset để đảm bảo đối tượng ở gốc tọa độ
 • Đặt tên là Walls

Bước 2: Dựng vách đầu tiên

Tạo một hình lập phương thiết lập trong Transform

 • Đổi tên là west-wall, và kéo nó vào đối tượng Walls. Giờ west-wall trở thành một đối tượng con của Walls
 • Scale x(0.5) – y(2) -z(20.5). Cho hình chữ nhật có chiều dài và độ cao đảm bảo tạo thành 1 cái vách
 • Position x(-10) – y(0) – z(0). Kéo vách về phía “tây” của mặt nền

Bước 3: Nhân bản tạo thêm 3 vách còn lại

 • Tạo east-wall
  • Click chọn west-wall và Click Edit > Duplicate ⌘D
  • Đặt tên là east-wall và thiết lập Position x(10) – y(0) – z(0). Kéo vách về phía “đông” của mặt nền
 • Tạo north-wall
  • Chọn tiếp east-wall và Click Edit > Duplicate ⌘D
  • Đặt tên là north-wall và thiết lập
   • Position x(0) – y(0) – z(10). Kéo vách về phía “bắc” của mặt nền
   • Scale x(20.5) – y(2) -z(0.5). Đổi chiều dài và chiều dầy của vách
 • Tạo south-wall: Nhân bản north-wall và thiết lập Position x(0) – y(0) – z(-10). Kéo vách về phía “nam” của mặt nền

Kéo cả 3 vách vừa tạo vào đối tượng Walls

Bước 4: chạy thử

 • Bật nút Play
 • Nhấn các nút mũi tên để di chuyển quả banh

Bạn sẽ thấy quả banh sẽ đứng lại khi đụng vào vách, không xiên qua được

Link Video giới thiệu game: https://unity3d.com/learn/tutorials/projects/roll-ball-tutorial/introduction-roll-ball?playlist=17141

Leave a Reply