Screenium 3 – Hỏi nhanh đáp gọn

Chuyên trang các câu hỏi thường gặp trong Screenium 3

Delete trong library mà không mất trong ổ cứng

Thêm echo cho âm thanh ở đâu?

Trong Audio Effects > Distortion

Làm sao xác định file video/ audio link vào track?

tên track là tên file media

Để điều chỉnh volume audio track

Điều chỉnh Volume Delta

khi audio track không hiển thị sóng thu âm

Bạn hãy chờ khi track video hiển thị hết thumbnail thì track audio của nó mới hiển thị sóng âm

Làm sao để Crop timeline bằng với nội dung track?

Bạn không cần crop timeline, vì khi xuất phim Screenium sẽ không xuất những khoảng trống sau nội dung

Leave a Reply