Screenium3 – lồng video vào text

Hiệu ứng này giới chuyên môn thường hay gọi là hiệu ứng mặt nạ (mask) khá phổ biến trong thiết kế đồ họa và digital media

Để tạo ra hiệu ứng này, bạn cần 2 thành phần: text và video trên khung hình theo các bước sau đây

Bước 1: Tạo file screeniumComposition

Khởi động Screenium 3 và tạo một file mới từ File > New Composition

Bước 2: Clip Video và Text

  • Kéo một clip video vào timeline của Screenium 3 (nằm dưới khung hình preview)
  • Click chọn text tool  và nhập chữ trong thanh Attributes Inspector bên phải. Click nút “Change..” để đổi font và size chữ

Bước 3: Thiết lập hiệu ứng mặt nạ

Click chọn track Video trong timeline và thực hiện 1 trong 2 cách sau

  1. Click biểu tượng bánh răng ở đầu track, chọn Set Mask và chọn tracks SNOW làm mặt nạ
  2. Chọn Set.. trong dòng Mask ở thanh Attributes Inspector bên phải và chọn tracks SNOW làm mặt nạ

Kết quả nhận được sẽ là cảnh tuyết rơi bên trong chữ SNOW giống như hình dưới đây

Leave a Reply