Screenium3 – Áp hiệu ứng vào phim

Bài này sẽ hướng dẫn áp hiệu ứng Video Effects vào phim trên Screenium 3 qua một ví dụ cụ thể

8 bước áp hiệu ứng nhòe mờ vào 3 giây đầu phim

1. Kéo Playhead về đầu track. Muốn áp đoạn nào thì di chuyển playhead đến vị trí đó, trường hợp nà y là đầu phim

2. Bật animation mode để nút chuyển màu xanh dương

3. Click Video Effects và chọn Gaussian Blur

4. Kéo thanh attributes inspector sidebar (cột bên tay phải) lên để hiển thị Gaussian Blur ở cuối cùng, và điều chỉnh độ nhòe mờ bằng thanh trượt Radius. Lúc này sẽ xuất hiện keyframe start và hiệu ứng sẽ áp lên toàn track video do ta chưa set keyframe end (điểm kết thúc)

5. Di chuyển Playhead đến 00:03: Click lên đồng hồ (góc trên, trái), chọn go to time

6. Click cạnh dưới track video để xổ attributes animation timeline. Nơi đây sẽ hiển thị tất cả các hiệu ứng chuyển động.

7. Kéo thanh Radius về 0 để tắt hiệu ứng nhòe mờ ở vị trí 3s để ấn định độ dài hiệu ứng trong 3s. Chú ý trong thanh animation timeline phía dưới xuất hiện keyframe màu đỏ

8. Click nút Effect End Maker để kết thúc hiệu ứng nếu bạn không còn sử dụng hiệu ứng nhòe mờ trong các đoạn về sau nữa. Chú ý nút Keyframe ơe vị trí 3s chuyển thành mũi tên Left

Xóa hiệu ứng

Click nút X trong Gaussian Blur bên attributes inspector sidebar

Leave a Reply