Screenium3 – Voice Over

Hãy thử nghĩ ra tình huống như thế này (mà rất thường xảy ra), sau khi record và bạn vào Editor để review lại thì phát hiện 1 đoạn thu âm giọng nói bị lắp. Bạn cần thu lại riêng đoạn đó để thay thế thôi, thì đây là giải pháp

Hãy đặt playhead vào điểm bắt đầu cần thu âm chồng lên, click vào biểu tượng Voice Over góc phải trên thanh công cụ phía trên và chọn nguồn input

Leave a Reply