Pages Mac – Đổi đơn vị trong Page Setup

Sử dụng Pages làm công cụ soạn thảo văn bản, bạn sẽ nhận ra rằng khi đổi đơn vị đo lường từ ich sang cm trong Preference của Pages thì chỉ làm thay đổi các đơn vị trong thanh Format  còn trong Page setup vẫn là inch như thường

Đó là vì Pages sử dụng các thiết lập trong hệ thống của MacOS. Để chuyển đổi đơn vị trong Page size, bạn hãy đổi trong hệ điều hàng MacOS như sau

  • Truy cập vào System Preference > Language & Region
  • Click vào nút Advanced ở góc dưới phải của hộp thoạiLanguage & Region. Đổi US trong Measurement units thành Metric

Khởi động Pages lại và bạn sẽ có được đơn vị mm trong Page Setup

Thủ Thuật Apple Pages trên MacOS

Leave a Reply