Shapr3D – Thay đổi đơn vị

Với ứng dụng  3D chuyên nghiệp trên iPad như Shapr3D bạn có tạo ra nhiều mô hình cho nhiều mục đích khác nhau . Ở chế độ mặc định Shapr3D sẽ sử dụng đơn vị là mm tuy nhiên nếu dựng nhà cửa, kiến trúc thì bạn cần phải chỉnh đơn vị về m để dễ tính toán dựng hình.

Để chỉnh đơn vị, bạn tap vào Units (nút đơn vị hiện hành)

Ô đơn vị của nền lưới sẽ tự điều chỉnh theo mức độ zoom của vùng nhìn, hoặc bạn Lock nó lại trong dòng GRID

Leave a Reply