Shapr3D – Đo tách hình shape

Một trong những thắc mắc lớn nhất mà người quen sử dụng Sketchup chuyển qua Shapr3D là làm sao để kẻ 1 đường ngang tách hình chữ nhật ở 1 vị trí chính xác? Ở Sketchup bạn sử dụng công cụ measure đo khoảng cách trước khi vẽ một đường thẳng cắt ngang, còn trong Shapr3D thì sao?

Câu trả lời là 2 công cụ: Translate trong bộ công cụ Transform và Trim trong Sketch

  •   Translate là công cụ di chuyển và nhân bản đối tượng
  •   Trim là công cụ delete các đoạn line thừa

Sử dụng 2 công cụ trên theo cách này để vẽ các bản plan nhà. Vẽ lên nền móng rồi từ đó dựng lên

Ví dụ như hình trên đây là tách nền nhà 4m x 8m thành 3 phòng lần lượt là 4m x 2,5m – 3m x 3,5m –  3m x 2,5m và một lối đi 1m x 5,5m

Bước 1: Vẽ hình chữ nhật 4m x 8m

Tất nhiên đầu tiên là bạn phải vẽ hình chữ nhật trong vùng nhìn top với kích thước 4m x 8m (tham khảo bài đổi đơn vị trong Shapr3D)

  • Tapp lên Orientation Cube    và chọn Top
  • Vẽ một hình chữ nhật  làm thiết diện bằng công cụ Rectangle   trong bộ công cụ Sketch

Bước 2: Tách, nhân đôi và di chuyển 1 cạnh của hình chữ nhật

Nguyên tắt dùng Translate tool

Translate → chọn đối tượng → NEXT → start point – end point → bật COPY → DONE

  • Tapp nút Translate trong Transform
  • Tapp chọn cạnh dưới hình chữ nhật → NEXT (màu xanh lá cây)
  • bật nút Copy ở góc trên, trái
  • Tapp điểm trên cạnh và  tapp điểm sẽ di chuyển đến (bạn có thể tapp lên số đo để nhập thông số chính xác)

Lưu ý là bạn không thể tách 1 phần của cạnh hình chữ nhật. Vì vậy để bỏ đoạn nào thì bạn cần phải sử dụng công cụ trim click lên đoạn đó

Lặp lại thứ tự sử dụng công cụ Translate và Trim như trên để có bản plan ưng ý như dưới đây (hoặc theo cách nào mà bạn muốn)

*Tapp: tap with Apple pencil

Leave a Reply