Shapr3d – vát cạnh hay bo tròn?

Thao tác click và kéo trong Shapr3D rất thú vị như kéo 1 mặt là extrude, kéo 1 đường hay 1 node là move, còn kéo 1 cạnh bạn sẽ Chamfer (vát) hay làm Fillet (bầu cạnh)

Ở mặt cắt 2D bạn sẽ thấy rõ Fillet và Chamfer là như thế nào

Để xử lý cạnh nào, bạn chỉ cần tapp và kéo

  • Fillet: Kéo theo chiều + (kéo lên, hoặc sang phải)
  • Chamfer: Kéo theo chiều – (kéo xuống, hoặc sang trái).


Tham khảo: https://support.shapr3d.com/hc/en-us/articles/115001419133-Fillet-Chamfer

Leave a Reply