Shapr3D – Hỏi nhanh đáp gọn

Chuyên trang tập trung các câu hỏi thường gặp trên Shapr3D iPad

Sự khác nhau giữa offset trong sketch và offset trong Tools

Với offset trong Tools bạn có thể offset riêng 1 cạnh (single edge) thay vì cả 4 cạnh trong 1 hình chữ nhật

Sự khác nhau giữa động tác kéo mặt bình thường và lệnh extrude trong Tools

Kéo mặt là tăng độ dầy của khối. Extrude trong Tools là thêm khối mới và tăng độ dầy lên nó

Làm sao để Extrude cộng thêm trên một mặt phẳng mới

Dùng lệnh extrude trong Tools

Plane trong Shapr3D ở đâu?

Nó là Rectangle shape

Có thể align đối tượng này với đối tượng khác?

Không

Có thể tạo hoạt cảnh trong Shapr3D?

Không

Có thể hiển thị các thao tác chạm màn hình?

Không

Có thể kéo cạnh lên để bẻ gẩy mặt phẳng như ảnh dưới đây?

câu trả lời: KHÔNG

 

Leave a Reply