Shapr3D – Di chuyển khối trong không gian

Có 2 cách chính để di chuyển 1 đối tượng trong Shapr3D

Bạn có thể di chuyển 1 đối tượng bằng cách sử dụng trục Transform hoặc công cụ Translate trong Transform

Cách 1: Di chuyển bằng cách kéo trục

Khi double tapp chọn cả khối, các trục transform sẽ xuất hiện. Để di chuyển khối theo phương nào, bạn kéo mũi tên về phương đó và có thể nhập số liệu để di chuyển chính xác.

Các này rất linh hoạt nhưng chỉ kéo theo các phương của trục. Với những vị trí cần di chuyển theo đường chéo, bạn phải di chuyển 2 lần theo đường vòng

Cách 2: Sử dụng công cụ Translate

Nguyên tắt dùng Translate tool

Translate → chọn đối tượng → NEXT → start point – end point  → DONE

  • Tapp Transform > Translate
  • Tapp chọn đối tượng → tapp nút NEXT (màu xanh lá cây)

  • Tapp chọn điểm bắt đầu và kết thúc →nhấn DONE (màu xanh dương)

Nếu bạn muốn giữ lại đối tượng củ, copy đối tượng mới ở vị trí di chuyển: Bật nút Copy (góc trên, trái vùng nhìn) trước khi nhấn DONE

*Tapp: tap with Apple pencil

Thủ thuật liên quan

Leave a Reply