Shapr3d – Vẽ 2D trên 1 bề mặt nghiêng

Mọi cấu trúc khối dựng trong Shapr3d đều bắt đầu từ các đường nét và các các hình 2D đơn giản và bạn dễ dàng vẽ lên các mặt phẳng nền ở góc nhìn trực diện. Thế nhưng trong thực tế đâu chỉ có các mặt thẳng nằm ngang hoặc dựng đứng như trên một hình khối lập phương mà còn có các mặt nghiêng hoặc mặt tròn như mặt cầu hay mặt trụ.Để vẽ 2D trên một mặt phẳng bất kỳ, bạn hãy chuyển nó về vùng nhìn trực diện (orthographic) bằng cách double tap 1 ngón lên mặt phẳng đó. (Lưu ý là nếu sử dụng Apple pencil thay cho ngón tay thì sẽ là thao tác chọn cả khối )

Ví dụ như vẽ một vết nứt trên 1 mái nhà, bạn hãy làm như sau

  1. Chuyển mặt phẳng nghiêng thành mặt phẳng đứng: Double tap lên “mái nhà” để mái nhà trở thành mặt phẳng trước mặt bạn
  2. Vẽ vết nứt: Vẽ lên mái nhà 1 vết nứt bằng công cụ Line/ Curve
  3. Chuyển về góc nhìn phối cảnh: Double tap lên Orientation Cube  ở góc phải, cạnh trên giao diện

Leave a Reply