SketchUp – Nhân bản đối tượng

Như các phần mềm 3D khác, SketchUp cũng có nhiều tùy chọn copy để thuận tiện trong thao tác dựng hình

1. Nhân bản bằng phím tắt

  • Nhấn ⌘ C rồi ⌘ V sẽ nhân bản ra một đối tượng ở vị trí ..dính với con trỏ.
  • Drag chuột đến vị trí thích hợp và nhấp chuột để xác định vị trí đối tượng nhân bản

2. Nhân bản từ Menu COPY – PASTE

  • Chọn Copy rồi chọn Paste sẽ nhân bản giống như trường hợp sử dụng phím tắt
  • Chọn Copy rồi chọn Paste In Place sẽ nhân bản ra một đối tượng ở ngay vị trí đối tượng hiện tại.

3. Vừa nhân bản vừa di chuyển đối tượng mới

Đây là hình thức nhân bản cao cấp và linh hoạt nhất, bạn chỉ cần dùng Move tool di chuyển đối tượng và nhấn Alt đồng thời là có kết quả tương tự như ⌘ C, ⌘ V

3. Nhân bản và tách một thành phần trong 1 đối tượng

Ví dụ tách mặt ra khỏi khối

  • Dùng Select tool  chọn tất cả các cạnh của mặt đó
  • Dùng Move tool  di chuyển mặt và đồng thời nhấn Alt

4. Nhân bản ra nhiều phiên bản

Drag đối tượng bằng Move tool  và giữ thêm phím Alt. Nhập vào ô Distance

  • Distance: /3 → Nhân bản thêm 2 đối tượng ở giữa (chia khoảng ra làm 3):  
  • Distance: *3  → Nhân bản thêm 3 đối tượng (tính luôn đối tượng vừa drag + Alt trước đó):
  • Distance: 3x  → Nhân bản thêm cho đến đối tượng nhân bản thứ 3. Nếu chưa đủ có thể lặp tiếp 5x, 9x,…

Leave a Reply