SketchUp – những câu hỏi thường gặp

Chuyên trang các câu hỏi thường gặp trên Sketch Up

Đổi đơn vị

Window > Model info → Units

Xóa phần bộ nhớ không còn sử dụng

Window > Model info → Statistics: Purge unused

giảm độ đậm stroke

Window > Style → Edit: bỏ kiểm Profile: 2

Tắt stroke của mảng

Window > Style → Edit: bỏ kiểm Edge

Chia tách mảng

sử dụng Tap measure quét theo chiều ngang mảng, và gõ con số chia

Sử dụng magic mouse để pan, orbit

Là dòng chuột chỉ với 1 nút nhấn nhưng magic mouse của Apple vẫn sử dụng ngon lành, ngọt ngào trong sketchup

  • Zoom  →  Trượt lên mặt chuột
  • Pan  →  ⇧_^_⌘ + Drag (nhấn phím trước)
  • Orbit   →  ^_⌘ + Drag (nhấn phím trước) hoặc ⇧_^_⌘ + Click drag thả các phím nhưng vẫn giữ chuột

Sao tôi đụt thủng lỗ bằng công cụ Push-pull không được?

Để đụt thủng lỗ: push mặt này bằng mặt bên kia, rà theo bề mặt (xuất hiện chữ “On Face”) rồi mới nhả chuột

Nếu vẫn k đụt thủng, có thể mặt kia có 1 cạnh nào đó vắt ngang → Delete đường đó rồi push lại

Làm sao để pull push một mặt phẳng theo chiều dài của nó (mà không theo các phương trục tọa độ)

Không phát hiện ra các điểm đặc biệt trên cạnh như mid point, endpoint

Rà suốt chiều dài cạnh chỉ hiện ra dấu hiệu “intersection”.

Đó là do bạn đã tắt edge. Giải pháp mở Window > Style, kiểm chọn lại Edges

Không đánh dấu bằngh Tap measure được

Hãy bật View >  Guides (Kiểm chọn)

Leave a Reply