SketchUp – Tạo khối từ hình phẳng

Không như các phần mềm khác, SketchUp dựng hình 3D hơi rắc rối 1 chút, nhưng bù lại người dùng không phải học hàng lô hàng lốc các công cụ khó nhớ.

1. Dựng hình khối hộp từ hình chữ nhật (box ⇒ rectangle)

Sử dụng pull and push tool 

 • Dùng Rectangle tool  vẽ một hình chữ nhật
 • Dùng Pull push tool click chọn 1 mặt và đẩy nó lên

2. Dựng khối trụ từ hình tròn (cylinder ⇒ circle)

Sử dụng pull and push tool 

 • Dùng Circle tool  vẽ một hình tròn nằm ngang
 • Dùng Pull push tool click chọn 1 mặt và đẩy nó lên như tạo khối hộp

3. Dựng hình lăng trụ từ đa giác đều (Polygon ⇒ Prism)

Sử dụng pull and push tool 

 • Dùng Polygon tool  vẽ một hình đa giác nằm ngang
 • Dùng Pull push tool click chọn 1 mặt và đẩy nó lên như tạo khối hộp

4. Dựng hình khối cầu từ hình tròn (sphere ⇒ circle)

Sử dụng follow-me tool 

 • Dùng Circle tool  vẽ một hình tròn theo mặt đứng (hình tròn 1)
 • Vẽ tiếp một hình tròn nhỏ vuông góc với trục đứng (vuông góc với hình tròn trên) (hình tròn 2)
 • Dùng follow-me tool  click chọn hình tròn 1, và click tiếp lên đường chu vi hình tròn 2, và điều chỉnh cho hình tròn 1 xoay tròn 360o thành khối cầu

 

5. Dựng hình nón từ hình tròn (cone ⇒ circle)

Đây là thao tác Bend hình trụ

 • Dùng Circle tool  vẽ một hình tròn nằm ngang
 • Dùng Pull push tool click chọn 1 mặt và đẩy nó lên thành khối trụ
 • Khi không có bề mặt nào được chọn, dùng Move tool rà lên rìa mặt tròn trên, và di chuyển nó vào tâm.

Nếu giảm tối đa bán kính hình tròn mặt trên thì ta sẽ có khối hình nón

6. Dựng khối hình thang từ khối hộp

7. Dựng hình ống từ hình tròn (pipe ⇒ circle)

Sử dụng follow-me tool 

 • Dùng Line tool vẽ một đường làm trục đường ống (đường thẳng, đường cong, gấp khúc,…)
 • Dùng Circle tool  vẽ một hình tròn vuông góc với đầu đoạn thẳng
 • Dùng follow-me tool  click chọn hình tròn, click tiếp lên đường thẳng, và điều chỉnh cho hình tròn đi hết chiều dài đường trục.

8. Dựng khung viền từ một mặt cắt (frame ⇒ shape)

Sử dụng follow-me tool 

 • Dùng Rectangle tool  vẽ một hình chữ nhật. Dùng click chọn bề mặt và nhấn Delete để xóa mặt phẳng
 • Dùng Line tool vẽ một mặt cắt vuông góc với mặt phẳng hình chữ nhật.
 • Dùng follow-me tool  click chọn mặt cắt, click tiếp lên đường hình chữ nhật, và điều chỉnh cho mặt cắt đi hết khuôn hình.

Bạn có thể sử dụng mặt cắt trên một hình bầu dục để làm khung viền điệu đàng cho gương soi.

9. Tạo viền khối bằng một hình shape (edge pattern ⇒ shape)

Hiệu ứng tuyệt vời này thực ra cũng chỉ tương tự như cách dựng khung hình ở trên. Chỉ khác là thay vì vẽ mặt cắt bên trong, thì trường hợp này vẽ mặt cắt bên ngoài một khối hộp.

 • Tạo khối hộp
  • Dùng Rectangle tool  vẽ một hình chữ nhật
  • Dùng Pull push tool click chọn 1 mặt và đẩy nó lên
 • Vẽ tiết diện
  • Dùng Rectangle tool  vẽ một hình chữ nhật áp vào cạnh khối hình hộp
  • Dùng Line tool  để chỉnh hình chữ nhật theo mẫu mặt cắt tạo hoa văn.
 • Dùng follow-me tool  click chọn mặt cắt, click tiếp lên cạnh chữ nhật mặt trên khối hộp, và điều chỉnh cho mặt cắt đi hết khuôn hình

Thủ thuật này hay sử dụng tạo viền mặt bàn, hoa văn chân tường hay

Leave a Reply