SketchUp – Thao tác với công cụ Move

Move tool là công cụ rất thường sử dụng khi thao tác với Sketchup, có lẽ nó đứng hàng thứ hai chỉ sau Selection tool

Sử dụng Move tool theo nguyên tắc 3 bước đơn giản

 1. Click chọn đối tượng
 2. Di chuyển đối tượng theo con trỏ
 3. Click nhả đối tượng vào vị trí mới.

Muốn di chuyển phần nào của đối tượng thì click chọn phần đó.

 • Di chuyển 1 mặt: Click vào mặt rồi di chuyển con trỏ
 • Di chuyển 1 góc: Click vào điểm góc rồi di chuyển con trỏ
 • Di chuyển 1 cạnh: Click vào cạnh và di chuyển con trỏ
TIP

Để kéo góc mà di chuyển được cả đối tượng thì cần chuyển cả đối thượng thành GROUP trước khi dùng Move tool

Các yếu tố hỗ trợ di chuyển chính xác

 • Đường di chuyển (nối vị trí trước và sau khi di chuyển)
 • Khoảng cách di chuyển trong ô Distance
 • Chế độ bắt trỏ điểm đặc biệt gần nhất (góc hay trung điểm một cạnh của đối tượng khác)

Để giữ phương di chuyển đối tượng theo một trục tọa độ

Trong khi di chuyển con trỏ, giữ thêm phím

 • Shift → để giữ phương di chuyển theo trục hiện tại. Nếu di chuyển theo trục đỏ, thì phương di chuyển sẽ bị khóa theo trục đỏ và lúc này màu đỏ của phương di chuyển sẽ đậm hơn
 • △ (Arrow Up) → để giữ phương di chuyển theo trục xanh dương
 • ◃ (Arrow Left) → để giữ phương di chuyển theo trục xanh lá
 • ▷ (Arrow Right) → để giữ phương di chuyển theo trục màu đỏ

Di chuyển và gióng đối tượng với điểm đặc biệt của đối tượng khác

Khi di chuyển con trỏ, kéo con trỏ vào điểm đặc biệt (điểm góc, trung điểm) để canh vị trí điểm cuối bằng mức với đối tượng khác trên cùng mặt phẳng theo phương một trục

Di chuyển và gióng đối tượng với một mặt của đối tượng khác

Để đặt một quả bóng lên một mặt khối hộp bằng move tool.

 • Click chọn cả quả cầu
 • Dùng Move tool click vào điểm thấp nhất
 • Nhấn phím mũi tên Up để khóa hướng di chuyển theo phương đứng
 • Di chuyển trái cầu
 • Di chuyển con trỏ lên mặt khối hộp

Di chuyển chính xác đối tượng bằng cách nhập thông số

 • Khoảng cách: gõ thông số khoảng cách để xác định điểm cuối.
  • Số âm như – 35mm, khi di chuyển ngược với trục tọa độ
  • Kèm đơn vị như 20′ nếu sử dụng đơn vị khác với template
 • Tọa độ:
  • tuyệt đối (tính từ gốc tọa độ): [3’, 4’, 5’]
  • tương đối (tính từ điểm ban đầu): <3’, 4’, 5’>

Để vừa nhân bản vừa di chuyển đối tượng mới

Drag đối tượng giữ thêm phím Alt

Di chuyển rút ngắn bán kính một mặt của hình trụ

Bend hình trụ: dùng công cụ Move rà lên rìa mặt tròn. Khi không có bề mặt nào được chọn, di chuyển rìa vào tâm hình tròn

Di chuyển group và component

 


Tham khảo: https://help.sketchup.com/en/article/3000106

Leave a Reply