Sprouts seedling gardening

Tên đầy đủ của bộ ảnh này là “Collection of beautiful plants sprout sprouts seedling gardening”, tạm dịch “Bộ sưu tập các mầm cây tuyệt đẹp đâm chồi từ vườn cây non”.

Mình rất thích các ảnh về mầm sống vì mình đã từng đi tìm rất nhiều nhưng chỉ được các ảnh water mark chất lượng rất kém. Và dù ở đây chỉ là hình ảnh cây lá, nhưng lại có thể dùng được trong các poster ý nghĩa về sự phát triễn hoặc về môi trường hay hoa cỏ mùa xuân.

Thể loại: Ảnh chất lượng cao (300 ppi, 4690×3250 – 9340×6200)
Định dạng: JPG
Dung lượng: 325,6 MB (25 tấm jpg)
Download ảnh 300 ppi Click phải lên ảnh và chọn Save link as…

library_photostock

Leave a Reply