Synology – phục hồi dữ liệu

Thế mạnh của ở mạng là bạn có thể cứu lại các dữ liệu quan trọng lỡ tay bị ghi đè hay xóa bằng cách tìm về các phiên bản của nó trước đó. Thao tác này có các tên gọi quen thuộc như là restore, revision, back to previous version hoặc đơn giản là undo data về trước khi sự cố mất dữ liệu xảy ra.

Điều đáng nói là muốn có được chức năng này trên ds, bạn phải sử dụng phân vùng file hệ thống Btrfs và phải kích hoạt nó lên chứ nó không ở chế độ mặc định do phát sinh dung lượng.

 • Tạo bản sao lưu (snapshot)
 • Lập lịch sao lưu định kỳ tự động
 • Thiết lập thời gian duy trì các bản sao lưu
 • Ẩn / hiện các bản sao lưu trong File Station
 • Khôi phục 1 file trong File Station
 • Khôi phục 1 thư mục trong File Station
 • Khôi phục cả Shared Folder trong Snapshot Replication

Chức năng này liên quan mật thiết đến một ứng dụng trong bộ ứng dụng tích hợp trong DSM: Snapshot Replication

Ứng dụng này giúp bạn

 • Sao lưu nhanh (snapshot) các shared folders và iSCSI LUNs.
 • Quản lý các bản sao lưu như thời điểm snapshot, giữ hoặc xóa các bản sao lưu không cần thiết.
 • Thiết lập sao lưu định kỳ, lên lịch sao lưu tự động.
 • Khôi phục dữ liệu từ các bản sao lưu để khắc phục mất dữ liệu từ một sự cố ngoài ý muốn

Lưu ý

 • Snapshot Replication chỉ sử dụng được trên những phân vùng Btrfs
 • Phần trống trong phân vùng phải lớn hơn 100MB
 • Nếu là iSCSI LUNs thì sử dụng Standard LUNs
 • Số lượng bản sao lưu tối đa
  • Shared folder là 1024
  • Cả ổ Nas là 256
  • iSCSI LUNs là 256
 • Để tăng hiệu suất replication, bạn chỉnh trong Storage Manager > Volume > Action > Configure > General > File Access Time Frequency: Monthly (hoặc Never)

Bạn có thể cài đặt từ Package Center.

Tạo bản sao lưu tức thì (snapshot)

Như đã nói, muốn phục hồi dữ liệu, bạn cần phải sao lưu chúng trước. Công việc sao lưu bạn có thể tiến hành tức thì hay thiết lập định kỳ sau 1 khoảng thời gian

Sao lưu Shared folder

 • Click chọn shared folder cần sao lưu (có thể giữ thêm ⌃ hay ⇧ để chọn nhiều shared folder cùng lúc).
 • Click Snapshot > Take a Snapshot. Mô tả bản sao lưu trong Description (ví dụ sắp xếp lại thư viện)
 • Kiểm ô Lock nếu muốn bản sao lưu không bị ảnh hưởng từ các thiết lập trong retention.
 • Click OK để tiến hành sao lưu (snapshot).

 

Thiết lập sao lưu định kỳ tự động

Với các dữ liệu quan trọng, cập nhật thường xuyên, bạn nên thiết lập mức độ sao lưu theo ngày (Daily)

Thiết lập thời gian duy trì các bản sao lưu

 

Ẩn / hiện các bản sao lưu trong File Station

Bạn có thể thấy được các bản sao lưu trong File Station, bằng cách kiểm mục Make snapshot visible

và trong File Station > Shared File, xuất hiện file # snapshot. Nếu Dclick vào bạn sẽ thấy từng phiên bản đã sao lưu trước đó

Từ đây bạn có thể xóa hoặc giữ bản sao lưu cần thiết.

Khôi phục 1 file trong File Station

 • Click chọn File
 • Chọn Action > Drive Admin Console > Browse previous versions
 • Trong hộp thoại Previous version, chọn phiên bản muốn phục hồi và nhấn nút Restore. Nhấn Yes để chấp nhận ghi đè vào File hiện tại

Khôi phục 1 thư mục trong File Station

Khôi phục cả Shared Folder trong Snapshot Replication

 • Vào Snapshot Replication > Overview
 • Phần Recent snapshots
  • Click biểu tượng calendar, chọn ngày muốn khôi phục dữ liệu
  • Kéo thanh thời gian để chọn thời điểm trong ngày


Nguồn: https://www.synology.com/en-global/knowledgebase/DSM/help/SnapshotReplication/data_protection_mgr

 • Shared folders: Các thư mục gốc được tạo ra trong Control Panel
 • iSCSI LUNs: Hình thức ổ cứng mạng được cấp riêng cho máy tính cá nhân, và xuất hiện như 1 ổ cứng gắn trong máy

 

Leave a Reply