DS – Thay đổi Port cho DS

Để tăng tính bảo mật synology khuyến cáo bạn nên thay đổi Port mặc định của DS và chuyển đổi giao thức truy cập từ HTTP thành HTTPS

Port mặc định của ổ DS là 5000 (HTTP) và 5001 (HTTPS), để thay đổi bạn hãy vào Control Panel: Network > DSM Settings

  • Thay đổi giá trị các ô port HTTP: 8001 và HTTPS: 8002 (để tránh bị trùng lên các port khác bạn nên tham khảo danh sách port mặt định của Synology ở link sau)
  • Kiểm chọn Automatically redirect HTTP connections to HTTPS…

Từ giờ bạn sẽ truy cập bằng giao thức https thay cho http

Leave a Reply