Tag Archives: khoa học

why. Nguồn gốc thái dương hệ

Thuyết Big bang: Tất cả vật chất hiện nay đang phân bố trong vũ trụ (universe) với hàng triệu ngân hà mà mỗi ngân hà (Galaxy) có hàng tỉ các vì sao sơ khai đã tụ lại thành 1 khối khổng lồ – nguyên tử sơ khai (primitive atome). Cách nay khoảng 13 tỉ năm (có tài liệu là 15-20 tỉ năm) khối sơ khai đó đã nổ và vật chất được phân tán thành 1 số lượng lớn đám mây bụi và khí ở nhiệt độ rất cao. xem tiep why. Nguồn gốc thái dương hệ