Tag Archives: tiếng việt

Lý Thuyết Cơ Bản Về Màu Sắc

“Sách” thực chất là những slide bài giảng trình bày rất chuyên nghiệp, cô đọng và dễ hiểu. Vì vậy sẽ rất thích hợp với những ai đã có biết qua về lý thuyết màu sắc, hoặc dùng để tham khảo ôn lại. Còn nếu màu sắc vẫn còn một khái niệm khá mới mẻ, thì bạn cần thêm các tài liệu chi tiết hơn. xem tiep Lý Thuyết Cơ Bản Về Màu Sắc