Tạo chất liệu kim loại phay xước

Kiểu chất liệu này thường thấy ở đáy nồi, đáy chảo hay đồ đùng làm bếp cao cấp. Nó cũng được sử dụng trên điện thoại, máy tính Asus, dòng Zen

  • Tạo new fill layer có màu trắng
  • Rasterize fill layer

Bước 1: Tạo hạt với bộ lọc Noise

Sử dụng Filters > Noise

Bước 2: Adjustments > Levels

Tăng độ đậm của các hạt noise bằng Levels

Bước 3: Tạo các xoáy đồng tâm

Filters > Radial Blur 20%

Bước 4: Tạo các tia kim loại phay xướt

Sử dụng Layer FX > Gradient Overlay, Blend Mode: Overlay và Type: Conical. Áp các color stop với các 3 thang độ xám 70% – 50% – 30%.

Lưu ý color stop ở 2 đầu phải cùng màu để màu sắc ở đoạn tiếp nối được liền lạc

Bước 5: Áp hiệu ứng inner Glow

Layer FX > inner Glow (màu đen, Blend Mode: Linear Light)

Bước 6: Áp thêm màu tăng độ thẫm mỹ

Layer FX > Color overlay, Blend Mode: Colour với màu RGB (203 – 218 -227)

Bước 7: Tăng độ tương phản

Adjustments > Curve

Bước 8: Giảm độ gắt ở tâm vòng xoáy

Dùng Brush với màu đen, độ trong suốt 17% tô lên tâm vòng xoáy

 

Final

Với màu ám vàng cũng khá ấn tượng (Layer FX > Colour Overlay: rgb 210 – 204 – 181)

Video thao tác


Tham khảo: http://www.designpanoply.com/blog/how-to-create-a-brushed-metal-background-using-photoshop-filters

Leave a Reply